Bảng giá xe Ford tháng 12/2018 mới nhất
http://fordvinh.vn/2017/10/30/ford-vinh-khuyen…ng-11-khi-mua-xe/
km

0971 69 7666