bảng giá xe ford tháng 11/2018
http://fordvinh.vn/2017/10/30/ford-vinh-khuyen…ng-11-khi-mua-xe/
km